• Serdecznie Zapraszamy

  • Profesjonalna obsługa klienta

  • Innowacyjne technologie

  • Wysoka jakość usług

  • Najlepsi producenci

Okucia Roto NT – system okuć rozwierno-uchylnych do okien z drewna i z PVC Uchylać, otwierać, zamykać - bez wysiłku.

„Rozwierno-uchylne“ otwieranie jest najbardziej rozpowszechnionym w Europie Środkowej i Wschodniej sposobem otwierania okien. Bardzo chętnie stosowane także w wielu innych krajach. „Technologia rozwierno-uchylna“ umożliwia otwieranie i zamykanie skrzydeł okiennych bez wysiłku tylko jedną klamką. Jeden z najpopularniejszych systemów rozwierno-uchylnych na świecie sygnowany jest marką Roto NT.

Roto NT – dodatkowe korzyści do wszystkich form i rozmiarów okien.

W systemie Roto NT wszystkie elementy systemu okucia zintegrowane są w zamknięciu centralnym. System zawiera już w wersji podstawowej wysoki poziom zabezpieczeń antywyważeniowych. Zapewnia komfortową obsługę i umożliwia bezproblemową integrację z elektronicznymi i mechanicznymi elementami wyposażenia dodatkowego, np. urządzeniem alarmowym, termostatem i wietrzeniem. Elegancki „srebrny wygląd“ nadaje Roto NT unikalny wygląd. Do tego dochodzą przekonujące przewagi montażowe. Okucia Roto NT znajdują zastosowanie w najróżniejszych rozmiarach i kształtach okien.

Z gruntu bezpieczny.
Trzy narożniki z grzybkowymi rolkami ryglującymi i podciętymi zaczepami już w seryjnym wyposażeniu okucia Roto NT zapewniają ochronę przed wyważeniem. Do wyższych klas zabezpieczeń antywyważeniowych możliwe bezproblemowe doposażenie także gotowych okien. Inteligentna konstrukcja ułatwia montaż. Okucie rozwierno-uchylne Roto NT można stosować do okien z zabezpieczeniem antywyważeniowym do klasy WK3 wg normy DIN V ENV 1627-1630. Podczas badania na zgodność z tą normą jednostka okienna sprawdzana jest pod względem odporności na włamanie. Solidne zabezpieczenie już w wersji podstawowej i inteligentna konstrukcja okucia minimalizują znacząco nakłady na doposażenie systemu, ponieważ Roto NT umożliwia wyższy stopień zabezpieczeń antywyważeniowych dzięki samej wymianie zaczepów. Natomiast montaż elementów dodatkowych jest wyjątkowo łatwy. Zaoszczędzone w ten sposób koszty pracy podwyższają renotwność przedsięwzięcia. Roto NT przeszło badania w instytucie ift Rosenheim wg normy DIN 18104-2 i zostało certyfikowane jako antywyważeniowy produkt do doposażania gotowych jednostkek okiennych.

Komfortowy i długowieczny.
Wszystkie rolki ryglujące prowadzone są po płaskiej, wyprofilowanej listwie. Zalety: wyjątkowa, jednolita optyka i długotrwałe właściwości eksploatacyjne. Komfort obsługi nie ma sobie równych: blokada błędnego położenia klamki z podnośnikiem skrzydła w jednym umożliwia najeżdzanie skrzydła na ramę zawsze na tym samym poziomie, zapobiagając opadaniu okien po stronie klamki. Wyklucza także błędy obsługi okna. Lub stabilizator uchyłu i ogranicznik uchylenia w rozwórce: szerokość uchyłu może być ustawiona w jednej z dwóch wybranych wielkości, a stabilizator uchyłu zapobiega gwałtownemu zatrzaskiwaniu się okien pod wpływem przeciągu. Matowa srebrna powłoka RotoSil nie tylko nadaje elegacki wygląd: zapewnia okuciom zwiększoną ochronę przed korozją, wielokrotnie przewyższa wymogi najostrzejszych norm. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego: wielostopniowy uchył, hamulec rozwarcia sterowany klamką oraz blokada rozwarcia dają się z łatwością zintegrować z okuciem Roto NT. W wesji standardowej Roto NT zapewnia już pełen komfort. A ponadto oferuje inne elementy wyposażenia dodatkowego podwyższajacego komfort. Mikrowentylacja zapewnia regularną wymianę powietrza i w łatwy sposób daje się zamontwować na gotowym już oknie. Do drzwi balkonowych dostępny jest specjalny zatrzask. Dzięki wielostopniowemu uchyłowi skrzydło można ustawić w wybranej szerokości uchyłu, a hamulec rozwarcia Roto NT płynnie ustala pozycję skrzydła w wybranej pozycji otwarcia. Samozatrzaskujące się okna należą tym samym do przeszłości. Naturalnie integracja Roto NT z elementami elektronicznymi do systemów alarmowych, sterowania termostatem i wietrzeniem z grupy produktowej Roto E-Tec przebiega bezproblemowo również później, na gotowych oknach.